Тематичний план практичних занять

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з                                  Військової підготовки                                        для      2  курсу

               (назва навчальної дисципліни)

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація                   ТФПс 18 (5,0д) 1

                               (код і найменування спеціальності)                       (шифр групи)

(весняний семестр, 2019 -2020 н.р.)

з/п

Дата

Тема заняття

Обсяг у

годинах, вид заняття

Система оцінювання

знань, бали

min

max

ЗМІСТОВИЙ модуль 1.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

1

18.02.2020

Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого

4

2

4

2

03.03.2020

Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога

4

2,5

4

Кровотечі і методи їх зупинки

3

17.03.2020

Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях переломах, вивихах, розтягах

4

2,5

4

4

31.03.2020

Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях

4

2,5

4

Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах

Засоби масового ураження. Домедична допомога.

5

14.04.2020

Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація та проведення евакуації пораненого

3

2,5

4

Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 1

1

6

10

Всього за ЗМ 1:

18

30

Змістовий модуль 2.

 «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ВІЙСЬК»

6

28.04.2020

Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

4

3

5

Основи цивільного захисту населення

7

12.05.2020

Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

4

3

5

Організація цивільного захисту лікувальних і фармацевтичних закладів

8

26.05.2020

Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в умовах збройних конфліктів

3

6

10

Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 2

1

6

10

Всього за ЗМ 2:

18

30

9

09.06.2020

Підсумковий модульний контроль з модуля: «Військова підготовка»

4

24

40

10

10.06.2020

Підвищення рейтингу з модуля 1: «Військова підготовка»

Всього за вивчення модуля 1

36

60

100

Comments are closed.