Патенти за 2014 рік

Пат. 93686 України На Корисну Модель, МПК A61K 9/06 (2006.01), A61K 31/05 (2006.01), A61P 17/02 (2006.01). Фармацевтична Композиція У Вигляді Мазі З Протизаальною Та Репаративною Активністю/ Деримевідь Л.В., Рубан  О.А.,Цулун О.В., Пуляєв Д.С.; Власник Національний Фармацевтичний Університет. – № 93686; заявл. 12.05.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19/2014. – 6 с.

Пат. 86773України, МПК 2013.01 C07D 473|00/ Піперидинова сіль 3-метил-7-b-метоксіетил-ксантиніл-8-тіоетанової кислоти, яка проявляє нейролептичну дію / Самура Борис Андрійович, Пахомова Ольга Олександрівна, Корнієнко Вікторія Іванівна, Романенко Микола Іванович; власник Запорізький державний медичний університет, Пахомова О.О., Романенко М.І. – № u 2013 08699; заявл. 10.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. №1. – 4 с.

Пат. 86541 Україна на корисну модель, МПК А61К 36/74, А61К 135/00, А61Р 31/04. Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю / Н.С. Юрченко , Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, О.В. Очкур, Н.В. Кашпур, І.В. Кіреєв, А.Ю. Волянський; заявник  Юрченко Н.С., Ільїна Т.В., Ковальова А.М., Очкур О.В., Кашпур Н.В., Кіреєв І.В., Волянський А.Ю., власник Національний фармацевтичний університет – № U 201303976; завл. 01.04.2013., опубл. 10.01.2014, Бюл. 1. – 4 с.