Тематичний план практичних занять для студентів 3 курсу спеціальності «Клінічна фармація» 4,5 р.н. (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Медицина»)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лабораторних занять з дисципліни «Загальна фармакокінетика»

для студентів 3 курсу спеціальності «Клінічна фармація» 4,5 р.н.

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

зі спеціальності «Медицина»)

на весняний семестр 2014/2015 навчального року

 

Тема лабораторного заняття

Години

К-ть балів

1

Введення у фармакокiнетику. Молекулярнi основи транспорту лiкарських речовин через клiтиннi мембрани. Рецептори лiкiв. Молекулярнi основи прояву фармакотерапевтичного ефекту.

2

15

2

Абсорбцiя лiкарських засобiв в органiзмi людини Розподiл лiкарських речовин в органiзмi людини. Зв’язок лiкiв з бiлками плазми кровi. Проникнення лiкарських речовин через біологічні бар’єри організму.

4

15

3

Бiотрансформацiя лiкарських речовин. Екскрецiя (елiмiнацiя) лiкарських засобiв iз органiзму людини. Фармакокiнетика лiкiв при патологiчних процесах в органiзмi людини. Вікові особливості фармакокінетики. Моделювання фармакокінетичних процесів. Терапевтичний моніторинг лікарських засобів.

4

15

4

Фармакокінетичні основи побічної дії лікарських засобів. Хронофармакокінетика. Взаємодія лікарських засобів. Особливості взаємодії ліків з їжею, етиловим спиртом, нікотином.

2

15

Підсумковий модульний контроль

2

25-40

Всього

14

60-100