Фармакотерапія

Календарно-тематичний план лекцій

Календарно-тематичний план практичних занять

Календарно-тематичний план відпрацювань практичних занять

Форми контролю і критерії оцінювання знань до Модуля 1


Теми занять: