Календарно-тематичний план лекцій

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з                                    Фармакотерапії                      для      4    курсу

спеціальності 7.12020102 – «Клінічна фармація»                  Фс14 (5,0) 1-2

(осінній семестр, 2017 -2018 н.р.)

з/п

Дата

Тема лекції

Обсяг

у год.

Лектор

МОДУЛЬ 1. Фармакотерапія

1

13.09.17

Фармакотерапія захворювань нервової системи

1

Доц.

Савохіна М.В.

2

27.09.17

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи

1

Доц.

Савохіна М.В.

3

11.10.17

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи

1

Доц.

Савохіна М.В.

4

25.10.17

Фармакотерапія захворювань органів дихання

1

Доц.

Савохіна М.В.

5

08.11.17

Фармакотерапія туберкульозу та захворювань ЛОР-органів

1

Доц.

Трищук Н.М.

6

22.11.17

Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту

1

Проф. Кіреєв І.В.

7

06.12.17

Фармакотерапія захворювань гепатобіліарної системи

1

Проф. Кіреєв І.В.

8

20.12.17

Фармакотерапія захворювань нирок i сечовивідних шляхів

1

Доц. Рябова О.О.

Всього:

8

 

 

Примітка: лекції  відбуваються у   середу    о 11.20   год. в ауд. № 13