Календарно-тематичний план практичних занять

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з                             Фармакотерапії                                           для      4    курсу

спеціальності 7.12020102 – «Клінічна фармація»                           КФс14 (5,0) 1-3

 (осінній семестр, 2017 -2018 н.р.)

з/п

Дата

Тема заняття

Обсяг у

годинах, вид заняття

Система оцінювання

знань, бали

min

max

Модуль 1. Введення у фармакотерапію. Основи раціональної фармакотерапії. Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів

Змістовий модуль 1. Введення у фармакотерапію. Загальні питання фармакотерапії.  Фармакотерапія в неврології та кардіології

1

5.09.17-13.09.17

 

Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Нова система стандартизації медичної допомоги  в Україні. Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи.

4

3

5

2

19.09.17-27.09.17

Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи та психічних розладів

4

3

5

3

3.10.17-11.10.17

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи 1.

4

3

5

4

17.10.17-25.10.17

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи 2.

3

3

5

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 1

1

6

10

Всього за ЗМ 1:

18

30

Змістовий модуль 2. Фармакотерапія в пульмонології, фтизіатрії,

отоларингології, гастроентерології, нефрології, урології та гінекології

5

31.10.17-08.11.17

Фармакотерапія захворювань органів дихання

4

3

5

6

14.11.17-22.11.17

Фармакотерапія туберкульозу та захворювань ЛОР-органів

4

3

5

7

28.11.17-06.12.17

Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи.

4

3

5

8

12.12.17-20.12.17

Фармакотерапія захворювань нирок i сечовивідних шляхів. Фармакотерапія захворювань статевих органів у чоловіків та жінок. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології

3

3

5

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 2

1

6

10

Всього за ЗМ 2:

18

30

9

26.12.17-03.01.18

Підсумковий модульний контроль з модуля 1: «Введення у фармакотерапію. Основи раціональної фармакотерапії. Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів»

4

24

40

10

26.12.17-05.01.18

Підвищення рейтингу з модуля 1:

«Введення у фармакотерапію. Основи раціональної фармакотерапії. Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів»

Всього за вивчення модуля 1

36

60

100