Календарно-тематичний план відпрацювань практичних занять

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ВІДПРАЦЮВАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з                             Фармакотерапії                                           для      4    курсу

спеціальності 7.12020102 – «Клінічна фармація»                           КФс14 (5,0) 1-3

 (осінній семестр, 2017 -2018 н.р.)

з/п

Дата

Тема заняття

Обсяг у

годинах, вид заняття

Система оцінювання

знань, бали

min

max

Модуль 1. Введення у фармакотерапію. Основи раціональної фармакотерапії. Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів

Змістовий модуль 1. Введення у фармакотерапію. Загальні питання фармакотерапії.  Фармакотерапія в неврології та кардіології

1

28.09

16.30-20.00

Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Нова система стандартизації медичної допомоги  в Україні. Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи.

4

3

5

2

5.10

16.30-20.00

Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи.

4

3

5

3

19.10

16.30-20.00

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи.

4

3

5

4

26.10

16.30-20.00

Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи.

3

3

5

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 1

1

6

10

Всього за ЗМ 1:

18

30

Змістовий модуль 2. Фармакотерапія в пульмонології, фтизіатрії,

отоларингології, гастроентерології, нефрології, урології та гінекології

5

2.11

16.30-20.00

Фармакотерапія захворювань органів дихання

4

3

5

6

23.11.17

16.30-20.00

Фармакотерапія туберкульозу та захворювань ЛОР-органів

4

3

5

7

14.12.17

16.30-20.00

Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи.

4

3

5

8

21.12.17

16.30-20.00

 

 

Фармакотерапія захворювань нирок i сечовивідних шляхів. Фармакотерапія захворювань статевих органів у чоловіків та жінок. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології

3

3

5

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 2

1

6

10

 

Всього за ЗМ 2:

18

30