Scientific papers for 2016

Друковані праці кафедри фармакотерапії

 

 • Голдовский Б.М., Самура Б.А., Шаповал С.Д., Поталов С.О., Медведев В.П., Андреев С.И., Сериков К.В., Сидь Е.В., Отарашвили К.Н. – Клиническая фармакотерапія неотложных состояний / учебное пособие – Запорожье, СИД Гриценко И.Я.; 2016 – стр. 350
 • Самура Б.А., Дученко К.А., Корнієнко В.І. та ін. Інформаційний лист № 237-2016 про нововведення в системі охорони здоров’я “Фармакологічна корекція похідними 3-метилксантину порушень водно-сольового обміну у щурів при позаклітинній гіпергідратації організму” // Клінічна фармація – Київ, 2016. –  Вип.4. – 6 с.
 • Самура Б.А., Дученко К.А., Корнієнко В.І. та ін. Інформаційний лист № 236-2016 про нововведення в системі охорони здоров’я “Корекція похідними 3-метилксантину діяльності нирок при пригніченій функції ренін-ангіотензин-альдостеронової системи” // Клінічна фармація – Київ, 2016. –  Вип.3. – 5 с.
 • Фармакотерапія інфекцій сечової системи у вагітних : метод. рек. для лікарів / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська, М. Г. Бакуменко, І. Б. Кніженко. – Х. : НФаУ, 2016. – 16 с
 • Ознайомча медична практика : метод. рек. для студ. спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заоч. форми навч. / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута. – Х. : НФаУ, 2016. – 77 c.
 • Псоріаз: етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, сучасна фармакотерапія : метод. рек. для лікарів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 40 с.
 • Kireyev I., Litvinova O. Analgetic and anti-inflammatory activity monosubstituted 3-methylxanthine // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – № 2/2016, Vol. 4. – P. 50-52 (ISSN: 1338-9432)
 • Литвинова О.Н., Крыжная С.И., Киреев И.В., Авидзба Ю.Н., Литвиненко А.Л. Гипогликемическое действие нових производных бензолсульфонилоксаминовых кислот // Медицинские новости, Минск. – 2015. – № 7(250). – С. 74-76 (ISSN: 2076-4812)
 • Трищук Н.М. Изменения эндотелиальных факторов у больных артериальной гипертензией при лечении эналаприлом и лозартаном. / Н.М. Трищук // Журнал «Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky». – 2016.  – №2 (4). – С.130-132
 • Самура Б.А. Вплив фуроксану на перебіг гліцеролової нефропатії / Б.А. Самура, В.І. Корнієнко, К.А. Дученко, М.І. Романенко // Snternational Scientific and Practical Conference “World Science”/ – United Arab Emirates, Ajman, 2016. – №10(14), Vol.3. – P. 45-48
 • Кіреєв І.В. Особливості фармакотерапії фібриляції передсердь у хворих з супутньою патологією на основі проекту адаптованої клінічної настанови / І.В. Кіреєв, Н.В. Жаботинська, О.М. Шаповал та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.339-347
 • Kireyev I.V., Kolisnyk S.V., Tryshchuk N.M., Sytnik K.M. The study of the anxiolytic activity of new derivatives of benzilik acid // Вісник фармації. – Х: НФаУ, 2016. – № 2(86). – С. 51-53
 • Верховодова Ю.В. Эффективность пробиотиков с точки зрения доказательной медицины для профилактики Clostridium difficile – ассоциированной диареи у взрослых (обзор литературы) / Ю.В. Верховодова, И.В. Киреев // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 269-274
 • Вовк Г.В. Фітохімічне та фармакологічне дослідження дистиляційної витяжки з листя шавлії лікарської / Вовк Г.В., Мига М.М., Кошовий Ю.В., Верховодова Ю.В., Кіреєв І.В. // Український біофармацевтичний журнал, № 1(42) 2016. – С. 51-53
 • Рябова О.О. Сучасні аспекти фармакотерапії неалергічного риніту / О.О. Рябова, В.Є. Кашута, М.Г. Бакуменко та ін.. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.441-445
 • Кашута В.Е. Стратегический поход к вакцинопрофилактике полиомиелита / В.Е.Кашута, О.О. Рябова, М.Г. Бакуменко и др.. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.334-338
 • Деримедвідь Л.В. Роль препаратів, що впливають на метаболізм хряща, при комплексній терапії остеоартриту / Деримедвідь Л.В. // Семейная медицина. – Київ. – № 2/2016, – С. 39-42
 • Деримедвідь Л.В. Зв’язок адипонетинемії з ранніми порушеннями обміну глюкози у хворих на гіпертонічну хворобу / Л.В. Деримедвідь, Л.М. Грозна, І.І. Князькова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 304-310
 • Деримедвідь Л.В. З’вязок адипонектинемії з ранніми порушеннями обміну глюкози у хворих на гіпертонічну хворобу / Деримедвідь Л.В., Грозна Л.М., Князькова І.І.,Снігурська І.О.,Хіжняк В.М.,Завгородній О.О. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 304-310
 • Савохина М.В. Фармакотерапия болезни Паркинсона / М.В. Савохина, И.В. Киреев, Е.Ю. Кравченко, М.М. Мушегян // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 446-453
 • Коновальчук А.Г. Сучасний погляд на фармакотерапію неускладненої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 382-386
 • Возная И.А. Боль в спине: диагностика и фармакотерапевтическая коррекция // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 275-280
 • Пєшкова О.С. Інфекції сечових шляхів на тлі цукрового діабету / О.С.Пєшкова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 408-413
 • Савіна М.В. Структурні й феноменологічні особливості адитивної поведінки у жінок з порушенням сімейної взаємодії / Савіна М.В. // Український вісник психоневрології. 2016. Том 24, випуск 1(86). – С. 111-115
 • Савіна М.В. Порівняльний аналіз адитивного статусу подружжя в родинах із різним станом здоров’я та залежною поведінкою у жінок / Савіна М.В. // Медична психологія, 2016, № 1. – С. – 30-43
 • Самура І.Б. Механізм антиаритмічної дії 8-заміщених7-В-гідрокси-γ-(2’-метилфенілоксі)пропілксантину / І.Б. Самура, Л.В. Григор’єва, Б.А. Самура // Вісник Української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини». – Полтава, 2016. – Том 16, вип.. 1 (53). – С. 238-245
 • Дученко Е.А. Исследование антигипоксической активности 7-гидроксипропил-8-аминозамещенных теофиллина / Е.А. Дученко, В.И. Корниенко, Б.А. Самура и др. // Вісник Української медичної стоматологічної академії «Актуальні проблеми сучасної медицини». – Полтава, 2016. – Том 16, вип.. 1 (53). – С. 207-210
 • Дученко К.А. Дослідження залежності антипсихотичної та психостимулювальної активності від хімічної структури в ряду 7-(2-гідрокси-3-п-метоксифеноксі)-пропіл- 8-заміщених теофіліну / К.А. Дученко, В.І. Корнієнко, Б.А. Самура // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 316-322
 • Исаев Д.И. Исследование диуретической активности экстрактов из касатика карталинского и касатика медведева / Д.И. Исаев, Г.М. Гурбанов, Б.А. Самура та ін.. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 328-333
 • Псурцева Ю.О. Фармакологічна активність серцевих глікозидів / Ю.О. Псурцева, Б.А. Самура // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 429-440
 • Самура І. Б. Антиаритмічні властивості 8-заміщених 7-n-хлорбензил-3-метилксантину / І.Б. Самура, Л.В. Григор’єва, Б. A. Самура // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 468-475
 • Самура І. Б. Шляхи вдосконалення моделей дистанційного навчання в вищих медичних навчальних закладах/ І.Б. Самура, Л.В. Григор’єва, Б. A. Самура // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.476-481
 • Савохина М.В. Цефепим: спектр активности, направления клинического применения / Актуальные научные исследования в современном мире: материалы VI Междунар. науч.-практ. инт.- конф., 26-27 жовтня 2016 г. Переяслав-Хмельницкий.// Сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып.6, ч.1 – 151 – 156 с.
 • Пономаренко М.Г. Дослідження гострої токсичності, анальгетичної і протизапальної активності нових похідних 7-заміщених 8- -метилпіперазино-3-метилксантину / Пономаренко М.Г., Корнієнко В.І., Ладогубец О.В., Гаркуша, Дученко К.А., Самура Б.А. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць.- Харків, 2016. – Випуск 32, частина 2. – с. 
 • Tryshchuk N., Kireyev I., Kolisnyk S, Sytnik K. Evaluation of anxiolytic activity in a number of derivatives of diphenilglycolic acid in «open field» test. // American Journal of Science and Technologies,. – “Princeton University Press” 2016. – No.1. (21) (January-June), Vol. III. – P 1010-1017 (ISSN: 0002-959X)
 • Kireyev I., Zhabotynska N. Effect of antihypertensive pharmacotherapy on the state of left ventricular diastolic function in patients with symptomatic renal hypertension // American Journal of Science and Technologies,. – “Princeton University Press” 2016. – No.1. (21) (January-June), Vol. III. – P. 1018-1023 (ISSN: 0002-959X)
 • Savokhina M.V., Kireyev I. V. Significance of pharmacotherapy teaching to students of Pharmacy faculty in modern conditions/ «London Review of Education and Science», №1(19), 2016 (ISSN 1474-8479 (online)) – P. 541-547
 • Koshovyi O.N., Myha M.M., Verkhovodova Y.V., Kireev I.V. Research into chemical composition and anti-inflammatory activity of the sage leaves alcoholic extract // Materials of the 6th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa”, Paris, France, 23-25 March 2016 – P. 578-582 (ISBN: 978-2-547-75395-7)
 • Koshovyi O.N., Myha M.M., Verkhovodova Y.V., Kireev I.V. Prospects of new drugs creation based on the extracts from salvia officinalis Leaves // Oxford Review of Education and Science, “Oxford University Press”, 2016, № 1(11) – P. 474-478 (ISSN: 0305-4985)
 • Перемот С. Д., Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Кашпур Н. В. Роль герпесвірусів у парадигмі інфекційних міокардитів. // Анали Мечниковського інституту. ISSN 1993 – 4327.-2016. № 1. С. 48–55.
 • Smelyanskaya M. V., Peremot S. D., Kashpur N. V. Еtiologic factor in the development of myocarditis in the kharkiv region. // Annals of Mechnikov’s Institute. ISSN 1993 – 4327.- 2016. № 3. С. 45–48.
 • Волянский А.Ю., Кучма М.В., Колотова Т.Ю., Клыса Т.Л., Кучма И.Ю., Конорева Е.С., Смелянская М. В., перемот С.Д., Кашпур Н.В., Давыденко М.Б. Влия ние герпесвирусной инфекции на иммунную систему и иммунный ответ организма на вакцинацію // Анналы  Мечниковского института. . ISSN 1993 – 4327.-2016. № 3. С. 31–44.
 • Peremot S. D., Smelyanskaya M. V., Kashpur N. V. The disbalance of cytokines in herpesvirus myocarditis // Annals of Mechnikov’s Institute. ISSN 1993 – 4327.- 2016. № 4.
 • Duchenko E..A. Effect of Furoxane on Parametrs of Renal Functions with Rats upon Sublimate Nephropathy / E.A. Duchenko, V.I. Kornienko, E.L. Tarasevicius, B.A. Samura // The 7th Snternational Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2016». – Kaunas, Lithuania, 2016. – P. 28-29
 • Кіреєв І.В. Сучасні експрес-методи діагностики в практиці сімейного лікаря / І.В, Кіреєв , Н.В. Жаботинська // «Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої памяті академіка Л.Т. Малої, 21 квітня 2016р. / за ред.. Г.Д. Фадеєнко та ін.. – Х., 2016. – С.147
 • Кіреєв І.В., Жаботинська Н.В. Імплементація протоколу з фармакотерапії інфекцій сечостатевої системи у вагітних. // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 03-04 березня 2016р) – Тернопіль, 2016р. – С. 22
 • Кіреєв І.В. Досвід організації навчальної ознайомчої медичної практики в Україні та за кордоном / І.В. Кіреєв, О.О. Рябова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном: матер. наук.-практ. кноф. з практики студ. НФаУ та Коледжу НФаУ (14 квіт. 2016р., м. Харків). – Х.: НФаУ, 2016. – С.74-75
 • Трищук Н.М. Визначення токсичності нових синтезованих фармакологічно активних сполук в ряді похідних бензилової та дифенилгліколевої кислоти / Н.М. Трищук // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 198-199
 • Цеменко К.В. Вивчення токсичності екстрактів плодів та листя Vaccinium vitis-idaea / К.В. Цеменко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 210-211
 • Кашута В.Є. Експериментальне вивчення ульцерогенної дії дихлорсульфабену / В.Є. Кашута // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016р. / ред.. кол. : О.Ф. Пімінов та ін.. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 269-270
 • Рябова О.О. Інноваційні технології у навчанні / О.О. Рябова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016р. / ред.. кол. : О.Ф. Пімінов та ін.. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 354
 • Циганков О.В. Ефективність селективної трансназально-трансфеноїдальної кріодеструції аденогіпофізу при онкологічних захворюваннях сечової системи / Циганков О.В., Деримедвідь Л.В., Циганкова К.О., Baker N.  // Мат. науково-практичній конференції з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія – 2016»,  25-27 травня 2016 року, м. Харків. – С. – 100
 • Савіна М.В. Особливості фармакотерапії когнітивного дефіциту у постінсультних хворих / Савіна М.В. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 174
 • Боб Н.И. Диуретическая, противовоспалительная и анальгетическая активность γ-(R-бензолоксамидо)-бутановых кислот / Н.И. Боб, Б.А. Самура, В.Н. Савченко, И.П. Банный и др. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.31
 • Боб Н.И. Диуретическая и противосудорожная активность оксамидосульфонилбензолоксамидобутановых кислот/ Н.И. Боб, Б.А. Самура, В.Н. Савченко, И.П. Банный и др. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.32
 • Іванченко Д.Г. Синтез та вивчення біологічних властивостей 8-амінопохідних 3-(теобромін-1-іл)пропанаміду / Д.Г. Іванченко, Г.М. Романенко, Ю.О. Псурцева та ін.. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.79
 • Іванченко Д.Г. Синтез та вивчення антигіпоксичної дії серед 8-амінопохідних 7-алкіл-3-метилксантинів/ Д.Г. Іванченко, Г.М. Романенко, Ю.О. Псурцева та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.80
 • Verkhovodova Y. V. In vitro study of antimicrobal activity of some salvia officinalis extracts // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 85 (науковий керівник проф. Кіреєв І.В.)
 • Іванченко Д.Г. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості водорозчинних солей в ряді 7-алкіл-8-морфоліноетиламіноксантинів / Д.Г. Іванченко, М.І. Романенко, М.В. Назаренко та ін.// Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 82
 • Іванченко Д.Г. Пошук діуретиків серед 8-амінопохідних 7-(2-гідрокси-3-п-метоксифеноксипропіл-1)- 3-метилксантину / Іванченко Д.Г., Романенко М.І., Прийменко Б.О. та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.86
 • Іванченко Д.Г. Синтез та вивчення актопротекторної дії похідних 8-бензиліденгідразино-7-(2-гідрокси-3-м-етилфеноксипропіл-1)-теофіліну / Д.Г. Іванченко, М.І. Романенко, Б.А. Самура та ін.// Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 87
 • Іванченко Д.Г. Вивчення хімічних та біологічних властивостей 8-бромо- 7-(2-гідрокси-3-м-етилфеноксипропіл-1)-3-метилксантину  / Д.Г. Іванченко, М.І. Романенко, Т.А. Шарапова та ін.// Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 88
 • Романенко М.І. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-етил-3-метил-8-(піперидин-1-іл)-2-хлорогіпоксантину / М.І. Романенко, Д.Г. Іванченко, Б.О. Прийменко та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С.171
 • Романенко М.І. Вивчення протизапальної та аналгетичної дії серед похідних 3-метил-7-(3-феноксипропіл-1)-ксантину / М.І. Романенко, Д.Г. Іванченко, Б.О. Прийменко та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х. : НФаУ, 2016. – С. 173
 • Кіреєв І.В. Досвід викладання дисципліни «Перша долікарська допомога» для студентів спеціальності «Фармація» Національного фармацевтичного університету / І.В. Кіреєв, Н.В. Жаботинська // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 24-25 березня 2016р. / ред.. кол. : О.Ф. Пімінов та ін.. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 341
 • Волянський А.Ю., Перемот С.Д., Смілянська М.В., Кашпур Н.В. Дисбаланс цитокінів у пацієнтів з герпесвірусними міокардитами // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів “Мечніковські читання-2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій”.-Харків.12-13 травня 2016 р.- С. 39 -40.
 • Кашпур Н. В., Смілянська М. В., Перемот С. Д., Волянський А. Ю. Порівняльний аналіз результатів виявлення герпесвірусів у патологоанатомічному матеріалі при фатальних наслідках інфекційних міокардитів. // Материалы научно-практической конференции «Приоритетные направления решения актуальних проблем медицины». Днепр, 2016. С. 27–33.
 • Kashpur N. V., Smelyanskaya M. V., Peremot S. D. Detection of herpesvirus in pathoanatomical material at fatal cases of viral myocarditis. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні наукові напрями у медицині: від теорії до практики». Одеса, 2016. С. 51–54.
 • Antonovych M. O., Savina M. V. Ukraine Modern pharmacotherapeutic aspects of alcohol-associated polyneuropathy // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 144
 • Butenko O. F. Modern pharmacotherapy for nonallergic rhinitis // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 145 (науковий керівник доц. Рябова О.О.)
 • Gubenko E. S. Poliomyelitis vaccine prophylaxis // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 146 (науковий керівник доц. Кашута В.Є.)
 • Konovalchuk A. G. Secondary prevention of acute rheumatic fever // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 149 (науковий керівник доц. Савохіна М.В.)
 • Holovach A. R. The investigation of relation between the antiinflammatory activity and the chemical structure of biologically active compounds of salix bark extracts / A. R. Holovach, I. V. Kireev // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 147
 • Lysyana А. А. Pharmacotherapy of hyperaci chronic gastritis in children // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 150 (науковий керівник доц. Савохіна М.В.)
 • Malay B. Comparative characteristics of statins in modern pharmacotherapy for atherosclerosis // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 151 (науковий керівник доц. Жаботинська Н.В.)
 • Prystenska A. V. Modern pharmacotherapy for acute respiratory viral infections // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 152 (науковий керівник доц. Рябова О.О.)
 • Ryabov V. O. Modern pharmacotherapy poisoning opiates // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 153 (науковий керівник доц. Жаботинська Н.В.)
 • Shevchenko Yu. V. Modern pharmacotherapy for onychomycosis // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 154 (науковий керівник доц. Кашута В.Є.)
 • Solovyova V. O. Study of effect of oligopeptides derivatives on rats behavioral responses in the “open field” test // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 155 (науковий керівник проф. Кіреєв І.В.)
 • Tolmacheva K. S. Cough model in the rats induced by 10% citric citric acid / K. S. Tolmacheva, I. V. Kireev // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 156
 • Tutetskaya N., Heonya V. Modern pharmacotherapy for atrial fibrillation // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 157 (науковий керівник доц. Жаботинська Н.В.)
 • Vasilieva D. Modern pharmacotherapy for alcoholic liver disease // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 158 (науковий керівник доц. Жаботинська Н.В.)
 • Vozna I. O. Pk-merz in the pharmacotherapy of parkinson’s disease // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016).  In 2 vol. Vol.  2.  – Kharkiv  : Publishing Office NUPh, 2016. –P. 159 (науковий керівник доц. Савохіна М.В.)
 • Деримедвідь Л.В. Побічні ефекти бігу анідів / Л.В., Деримедвідь, Г.М. Сіроштан, В.П. Вереітинова//Матеріали четвертої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовийй супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування» присвячена пам’яті проф.., д.мед.н. Вікторова О.П. –  Київ, 2016. – С. 45-46
 • Деримедвідь Л.В. Токсикологічні дослідження препарату на основі наноалмазів / Л.В. Деримедвідь, Лю. М. Корган // МатеріалиVIII Національного зїзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи (Харків, 13-16 вересня 2016 року) у 2-х т, Т.2. – Х.:НФаУ, 2016. – Т.2. – С. 27
 • Кіреєв І. Досвід викладання Першої долікарської допомоги в умовах кредитно-модульної системи навчання / І. Кіреєв, Н. Жаботинська, О. Рябова, В. Кашута .. Матеріали ХХVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох:проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 26. – С. 154-156
 • Рябова О.О. Топічні інгібітори кальциневрину в комплексній терапії атопічного дерматиту / О.О. Рябова, В.Є. Кашута // МатеріалиVIII Національного зїзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи (Харків, 13-16 вересня 2016 року) у 2-х т, Т.2. – Х.:НФаУ, 2016. – Т.2. – С.99
 • Рябова О.О. Застосування прямих інгібіторів фактора Х у профілактиці інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь / О.О. Рябова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів» – Тернопіль, 2016. – С.136
 • Кіреєв І.В. Імплементація протоколу з фармакотерапії інфекцій сечостатевої системи / І.В. Кіреєв, Н.В. Жаботинська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів» – Тернопіль, 2016. – С. 117
 • Кіреєв І.В. Сучасні аспекти антитромботичної фармакотерапії хворих на фібриляцію передсердь / І.В. Кіреєв, Н.В. Жаботинська // МатеріалиVIII Національного зїзду фармацевтів України «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи (Харків, 13-16 вересня 2016 року) у 2-х т, Т.2. – Х.:НФаУ, 2016. – Т.2. – С.61
 • Cавохіна М.В. Оцінка ефективності антирезорбційної терапії хворим на остеопороз за допомогою  β-CrossLaps та α-CrossLaps// «Актуальні питання лабораторної медицини»: матеріали наук.-практ. конф. за участю між нар. спеціалістів  (23-24 листопада 2016, м. Харків). – Х.:,2016.
 • Савохина М.В. Влияние препаратов магния на проявление депрессии у больных с хроническим холециститом //«Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє»: матеріали наук.-практ. конф. за участю між нар. спеціалістів  (04 жовтня 2016 року). – Х. :, 2016.