Патенти за 2013 рік

1. Пат. 101781 Україна, МПК А61К 35/74 (2006.01) С12N 1/00. Кардіопротекторна активність реліктового штаму бактерій Вacillus sp. F / Бушков А.В., Грива О.І., Деримедвідь Л.В., Карпенко Н.В.; заявник та власник Соколовський І. І., Брушков А. В., Гріва Г. І., Грива О. І., Деримедвідь Л. В., Карпенко Н. В., Соколов О. О., Соколовський С. І. – № 101781; заявл. 24.05.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. 8. – 6с.

2. Пат. 102047 Україна, МПК А61К 35/74 (2006.01) С12N 1/20 (2006.1) С12N 9/14 (2006.1) С12R 1/125 (2006.1) А61Р 1/16 (2006.01). Гепатозахисна та антиоксидантна активність штаму реліктових бактерій Bacillus sp. F / Соколовський І. І., Брушков А. В., Деримедвідь Л. В.; заявник та власник Соколовський І. І., Брушков А. В., Гріва Г. І., Грива О. І., Деримедвідь Л. В., Карпенко Н. В., Соколов О. О., Соколовський С. С. – № 102047; заявл. 13.08.2012; опубл. 27.05.2013, Бюл. 10 – 5с.

3. Пат. 103574 Україна, МПК А61К 35/74 (2006.01) С12R 1/125 (2006.1) А61Р 29/00. Застосування штаму реліктових бактерій Bacillus Sp.F як протизапального засобу / Соколовський І. І., Брушков А. В., Деримедвідь Л. В.; заявник та власник Соколовський І. І., Брушков А. В., Гріва Г. І., Грива О. І., Деримедвідь Л. В., Карпенко Н. В., Соколов О. О., Соколовський С. С. – № 103574; заявл. 19.11.2012; опубл. 25.10.2013, Бюл. 20 – 6с.

4. Пат. 86541 Україна  на корисну модель, МПК А61К 36/74, А61К 135/00, А61Р 31/04. Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю / Н.С. Юрченко , Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, О.В. Очкур, Н.В. Кашпур, І.В. Кіреєв, А.Ю. Волянський; заявник  Юрченко Н.С., Ільїна Т.В., Ковальова А.М., Очкур О.В., Кашпур Н.В., Кіреєв І.В., Волянський А.Ю. – № U 201303976; завл. 01.04.2013.

Leave a Reply