Патенти за 2012 рік

1. Патент на корисну модель №71312  N-гідроксіетилбензиламонію 3,7-диметилімідазо[1,2-f]ксантиніл-8-пропаноат, який виявляє анальне-тичну дію / М.І.Романенко, Т.М. Рак, Б.А.Самура, Корнієнко В.І. // Бюл. № 13 10.07.2012. 2. Патент на винахід 99928. Спосіб корекції алкогольних пошкоджень печінки. МПК 19UA(ХІ)99928 . А 61К33/44(200601) А61Р43/00. № заяв. а 201004895. Винахідники: Гаврилюк Д.Ф., Деримедвідь 3. Патент на винахід 99929. Спосіб лікування гепатитів різної етиології або цирозів печінки пошкоджень печінки. МПК 19UA(ХІ)999 . А 61К33/44(200601) А61Р1/16(2006.01). № заяв. а 201004896. Винахідники: Гаврилюк Д.Ф., Деримедвідь Л.В.. Іващенко В.М., Бородін В.Г.. опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20 промислова власність

Leave a Reply