Патенти за 2011 рік

1. Пат. на корисну модель № 61715, Україна. МПК (2011.01) С 07D 473/00 Амід 4-феніл-5-(3′-метилксантиніл-7)-1,2,4-триазоліл-3-тіоаце-татної кислоти, який виявляє протизапальну та анальгетичну дії / Юрченко Д.М., Александрова К.М., Романенко М.І., Самура Б.А., Таран А.В.. u 2011 00457; Зареєстровано 17.01.2011. Бюл. №14, 25.07.2011.
2. Пат. на корисну модель № 61925, Україна. МПК (2011.01) С 07D 473/00 Амід 4-феніл-5-(3′-метилксантиніл-7)-1,2,4-триазоліл-3-тіоацетатної кислоти, який виявляє протизапальну та анальгетичну дії / Юрченко Д.М., Александрова К.М.Романенко М.І., Самура Б.А., Таран А.В.. u 2011 13448; Зареєстровано 12.11.2010. Бюл. №15, 10.08.2011.
3. Пат. на корисну модель № 55179, Україна. МПК (2011.01) С 07D 473/00 Піролідинію 1,7-диметилімідазо[1.2-f]ксантиніл-8-ацетат, який виявляє антигіпоксичну активність / Романенко М.І., Рак Т.М., Самура Б.А., Корнієнко В.І., Іванченко Д.Г.. u 2010 05846; Зареєстровано 14.05.2010. Бюл. №23, 10.12.2010.
4. Пат. на корисну модель № 61715, Україна. МПК (2011.01) С 07D 473/00 Амід 4-феніл-5-(3′-метилксантиніл-7)-1,2,4-триазоліл-3-тіоаце-татної кислоти, який виявляє протизапальну та анальгетичну дії / Юрченко Д.М., Александрова К.М., Романенко М.І., Самура Б.А., Таран А.В.. u 2011 00457; Зареєстровано 17.01.2011. Бюл. №14, 25.07.2011
5. Пат. на корисну модель № 61925, Україна. МПК (2011.01) С 07D 473/00 Амід 4-феніл-5-(3′-метилксантиніл-7)-1,2,4-триазоліл-3-тіоаце-татної кислоти, який виявляє протизапальну та анальгетичну дії / Юрченко Д.М.,Александрова К.М.Романенко М.І., Самура Б.А., Тран А.В.. u 2011 13448; Зареєстровано 12.11.2010. Бюл. №15, 10.08.2011.

Leave a Reply