Контрольні завдання для самопідготовки до аудиторної контрольної роботи для студентів спеціальності “Клінічна фармація”