Тематичні плани

Тематичний план лекцій для студентів для студентів 4 курсу спеціальності «Клінічна фармація» 5,5 р.н. 

Тематичний план практичних занять для студентів для студентів 4 курсу спеціальності «Клінічна фармація» 5,5 р.н. 

Тематичний план лекцій для студентів 3 курсу спеціальності «Клінічна фармація» 4,5 р.н. (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Медицина») 

Тематичний план практичних занять для студентів 3 курсу спеціальності «Клінічна фармація» 4,5 р.н. (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» зі спеціальності «Медицина»)