Аспиранты, докторанты кафедры фармакотерапии

Доц. Куновский В.В. выполняет докторскую диссертацию по теме: «Предиктори ефективності фармакотерапії больового та тривожного синдромів у хворих на гострий панкреатит з урахуванням основних патоетіологічних чинників, особливостей клінічного перебігу та гендерних характеристик хворих» («Предикторы эффективности фармакотерапии болевого и тревожного синдромов у больных острым панкреатитом с учетом основных патоетиологичних факторов, особенностей клинического течения и гендерных характеристик больных»).

Доц. Лебедь Л.В. выполняет докторскую диссертацию по теме: «Предиктори ефективності фармакотерапії хворих на туберкульоз в Харківському регіоні в умовах епідемії» («Предикторы эффективности фармакотерапии больных туберкулезом в Харьковском регионе в условиях эпидемии»).

Ас. Казаринова Н.В. выполняет кандидатскую диссертацию по теме: «Ефективність препаратів метаболічного типу дії у людей з інтенсивним фізичним навантаженням» («Эффективность препаратов метаболического типа действия у людей с интенсивной физической нагрузкой»).

Гривцова И.Б. выполняет кандидатскую диссертацию по теме: «Фармакологічне дослідження протизапальних та репаративних властивостей комплексної мазі на основі наносрібла» («Фармакологическое исследование противовоспалительных и репаративных свойств комплексной мази на основе наносеребра»)

Николаев В.А. выполняет кандидатскую диссертацию по теме: «Дослідження фармакологічної активності похідних еризиміну, цимарину та камфорної кислоти» («Исследование фармакологической активности производных еризимину, цимарина и камфарной кислоты»).

Добавить комментарий