Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи

Перелік захворювань за темою заняття 

Лекція Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту (презентація)

Лекція Фармакотерапія захворювань гепатобіліарної системи (презентація)

Інформаційний матеріал

Ситуаційні завдання за темою заняття

Тестові завдання за темою заняття