Підсумковий модульний контроль №1

Підсумковий модульний контроль буде проводитися у комп’ютерному класі кафедри фармакотерапії, який знаходиться на базі Харківської міської студентської лікарні.

Для проходження тесту необхідно мати свій логін та пароль.

Підсумковий модульний контроль складається з 40 тестів за усіма темами предмету. Для проходження тесту надається 40 хвилин. Кожний тест містить 1 правильну відповідь. За кожну правильну відповідь надається 1 бал. Мінімальна кількість балів, яку необхідно набрати для проходження Підсумкового модульного контролю – 25 балів. Максимальна кількість балів – 40.

Для проходження Підсумкового модульного контролю надається 3 спроби. Наступна спроба можлива через 12 годин.

Тест знаходиться на сайті Дистанційного навчання (http://pharmel.kharkiv.edu) → Кафедра фармакотерапії → Матеріали для самостійної підготовки студентів → Фармакотерапія (для студентів спеціальності «Клінічна фармація»)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Для тренувань необхідно обирати Тренінговий підсумковий модульний контроль

 

Приклад білету до Підсумкового модульного контролю