Маніпуляційна техніка

Лекції

Тести з дисципліни

Перелік теоретичних питань для підготовки до контролю змістового модулю № 2

Перелік практичних навичок  для підготовки до контроля змістового модулю №2

_______________________________________________________________

Тематичний план лекцій

Тематичний план практичних занять

 

Закріплення груп за базами проведення практичних занять по кафедрі фармакотерапії на весняний семестр 2016-2017 н. р.

 

Група

База

ТПКЗс15(5,0)

1

Харківська міська студентська лікарня, вул. Дарвіна 8/10

2

Харківська міська студентська лікарня, вул. Дарвіна 8/10