Тести з дисципліни

Тести “Молекулярні основи транспорту лікарських засобів через кліткові мембрани”

Тести “Рецептори ліків. Молекулярні основи прояву фармакотерапевтичного ефекту”

Тести “Абсорбцiя лiкарських засобiв в органiзмi людини”

Тести “Розподiл лiкарських речовин в органiзмi людини. Зв’язок лiкiв з бiлками плазми кровi”

Тести “Проникнення лiкарських речовин через біологічні бар’єри організму”

Тести “Бiотрансформацiя лiкарських речовин”

Тести “Екскрецiя (елiмiнацiя) лiкарських засобiв iз органiзму людини”

Тести “Фармакокiнетика лiкiв при патологiчних процесах в органiзмi людини”

Тести “Моделювання фармакокінетичних процесів. Терапевтичний моніторинг лікарських засобів”

Тести “Фармакокінетичні основи побічної дії лікарських засобів. Хронофармакокінетика”