Тематичний план лекцій

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з дисципліни «Загальна фармакокінетика»

для студентів 2 курсу спеціальності «Клінічна фармація»

 на весняний семестр 2016-2017 навчального року

 

Тема лекції

Лектор

Дата

проведення

1.

.Введення у фармакокiнетику. Молекулярнi основи транспорту лiкарських речовин через клiтиннi мембрани.

Доц.

Жаботинська Н.В.

30.01.17

2.

Рецептори лiкiв. Молекулярнi основи проявлення фармакотерапевтичного ефекту.

Проф. Кіреєв І.В.

13.02.17

3.

Абсорбцiя лiкарських засобiв в органiзмi людини.

Доц. Рябова О.О.

27.02.17

4.

Розподiл та проникнення лiкарських речовин в органiзмi людини. Зв’язок лiкiв з бiлками плазми кровi.

Доц. Трищук Н.М.

13.03.17

5

Бiотрансформацiя лiкарських речовин в органiзмi людини. Екскрецiя (елiмiнацiя) лiкарських засобiв iз органiзму людини.

Доц. Рябова О.О.

27.03.17

6

Фармакокiнетика лiкiв при патології серцево-судинної системи, органів дихання.

Доц. Савохіна М.В.

10.04.17

7

Фармакокiнетика лiкiв при патології шлунково-кишкового тракту, нирок.

Доц. Савохіна М.В.

24.04.17

8

Вікові особливості безпечної фармакотерапії. Особливості течії фармакокінетичних процесів при ожирінні, при вагітності та лактації.

Проф. Кіреєв І.В.

 

8.05.17

9

Взаємодія лікарських засобів. Особливості взаємодії ліків з їжею, етиловим спиртом, нікотином.

Доц. Жаботинська Н.В.

22.05.17

10

Хронофармакокінетика

Проф. Кіреєв І.В.

5.06.17

 

 

Примітка. Лекції відбудуться ауд. 9, по вул. Пушкінська, 27 з 12.50-14.30