Тематичний план лабораторних занять

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з дисципліни «Загальна фармакокінетика»

для студентів 2 курсу спеціальності «Клінічна фармація»

 на весняний семестр 2015-2016 навчального року

 

Тема практичного заняття

Дата

К-ть балів

 

Змістовий модуль №1

 

1

Введення у фармакокiнетику. Фармакокінетичн параметри.

25.01-05.02.16

0-4

 

2

Молекулярнi основи транспорту лiкарських речовин через клiтиннi мембрани.

08.02-19.02.16

0-4

 

3

Рецептори лiкiв. Молекулярнi основи проявлення фармакотерапевтичного ефекту.

22.02-04.03.16

0-4

 

4

Абсорбцiя лiкарських засобiв в органiзмi людини.

07.03-18.03.16

0-4

 

5

Розподiл лiкарських речовин в органiзмi людини. Зв’язок лiкiв з бiлками плазми кровi. Проникнення лiкарських речовин через біологічні бар’єри організму.

21.03-01.04.16

0-4

 

Контроль змістового модулю №1

0-10

 

Змістовий модуль №2

 

6

Бiотрансформацiя лiкарських речовин.

04.04-15.04.16

0-5

 

7

Екскрецiя (елiмiнацiя) лiкарських засобiв iз органiзму людини.

18.04-29.04.16

0-5

 

8

Фармакокiнетика лiкiв при патологiчних процесах в органiзмi людини. Моделювання фармакокінетичних процесів. Терапевтичний моніторинг лікарських засобів.

02.05-13.05.16

0-5

 

9

Фармакокінетичні основи побічної дії лікарських засобів. Хронофармакокінетика.

16.05-27.05.16

0-5

 

Контроль змістового модулю №2

0-10

 

10

Підсумковий модульний контроль

25-40