Тематичний план лекцій

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з дисципліни «Фактори та механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики»

для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація» 4 р.н.

на осінній семестр 2015/2016 навчального року

Тема лекції

Лектор

Дата та час проведення

1

Основні поняття фармакокінетики. Залежність фармакокінетичних процесів та клініко-фармакологічного ефекту. Основні фармакокінетичні параметри. Молекулярнi основи транспорту лiкарських речовин через клiтиннi мембрани.

Доц. Жаботинська Н.В.

24.03.2016

10.25-12.05

 

2

Вплив фізіологічних, патологічних та фармакологічних чинників на етапі всмоктування ліків.

 

Доц. Рябова О.О.

 

31.03.2016

10.25-12.05

 

3.

Вплив фізіологічних, патологічних та фармакологічних чинників на етапі розподілу ліків та проникнення ліків через фізіологічні бар’єри організму людини.

Доц. Трищук Н.М.

7.04.2016

10.25-12.05

 

4.

Вплив фізіологічних, патологічних та фармакологічних чинників на етапі біотрансформації ліків.

Доц. Жаботинська Н.В.

14.04.2016

10.25-12.05

 

5

Вплив фізіологічних, патологічних та фармакологічних чинників на етапі екскреції ліків

Доц. Жаботинська Н.В.

21.04.2016

10.25-12.05

 

6

Вплив взаємодії лікарських засобів на клініко-фармакологічний ефект. Особливості взаємодії ліків з їжею, етиловим спиртом, нікотином.

Доц. Жаботинська Н.В.

28.04.2016

10.25-12.05

 

7.

Вікові особливості безпечної фармакотерапії. Особливості течії фармакокінетичних процесів при ожирінні, при вагітності та лактації.

Проф. Кіреєв І.В.

05.05.2016

10.25-12.05

 

8.

Вплив патології серцево-судинної системи, органів дихання шлунково-кишкового тракту, нирок на особливості течії фармакокінетичних процесів.

Доц. Савохіна М.В.

12.05.2016

10.25-12.05

 

 

Примітка: Лекції відбудуться в аудиторії № 2 по вул.. Мельникова, 12