Тематичний план семінарських занять

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських занять з дисципліни «Фактори та механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики»

для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація» 4 р.н.

на весняний семестр 2015/2016 навчального року

 

Тема семінарські заняття

Бали

Група

Дата заняття

1

Основні поняття фармакокінетики. Основні фармакокінетичні параметри. Молекулярнi основи транспорту лiкарських речовин через клiтиннi мембрани. Вплив фізіологічних, патологічних, фармацевтичних та фармакологічних чинників на етапі всмоктування ліків, розподілу та проникнення ліків через фізіологічні бар’єри організму людини, біотрансформації та екскреції ліків. Вплив взаємодії лікарських засобів на клініко-фармакологічний ефект. Особливості взаємодії ліків з їжею, етиловим спиртом, нікотином.

0-40

1

28.04

2

28.04

3

19.05

4

19.05

5

19.05

2.

 

Вікові особливості безпечної фармакотерапії. Особливості течії фармакокінетичних процесів при ожирінні, при вагітності та лактації. Вплив патології серцево-судинної системи, органів дихання, шлунково-кишкового тракту, нирок на особливості течії фармакокінетичних процесів.

0-20

1

12.05

2

12.05

3

26.05

4

26.05

5

26.05

Підсумковий модульний контроль

25-40

1

12.05

2

12.05

3

26.05

4

26.05

5

26.05