Тести «Організація та проведення медичного сортування при виникненні масових санітарних втрат в бойових умовах. Організація та проведення евакуації пораненого»


Тестові завдання з короткою відповіддю
1. Втрати вбитими та безвісти зниклими військовослужбовцями, а
також тими, які потрапили до полону – це …


2. Особи, які втратили боєздатність (працездатність) не менше ніж на
1 добу та доставлені на етапи медичної евакуації – це … втрати.


3. Втрати внаслідок дії бойових засобів противника або ж
безпосередньо пов’язані з виконанням бойового завдання – це … санітарні
втрати.


4. Військовослужбовці, які захворіли від причин, не пов’язаних із
використанням противником бойових засобів, а також ті з них, які зазнали
небойової травми – це … санітарні втрати.


5. Карточка для заповнення основних показників стану потерпілого,
які потрібно записати при пораненні до того, як він потрапить до лікарів – це


Тестові завдання з множинною відповіддю
6. Укажіть, з якою метою проводиться внутрішньо-пунктове медичне
сортування потерпілих на етапах медичної евакуації:
А. Визначення характеру й тяжкості ураження.
Б. Визначення необхідності надання медичної допомоги та її черговості.
В. Розподіл уражених на однорідні групи за чергою евакуації.
Г. Визначення функціонального підрозділу етапу медичної евакуації
Д. Визначення виду транспорту та способу евакуації.

7. Укажіть, з якою метою проводиться евакуаційно-транспортне
медичне сортування потерпілих на етапах медичної евакуації:
А.Визначення характеру й тяжкості ураження.
Б. Визначення необхідності надання медичної допомоги та її черговості.
В.Розподіл уражених на однорідні групи за чергою евакуації.
Г. Визначення функціонального підрозділу етапу медичної евакуації.
Д.Визначення виду транспорту та способу евакуації.


8. Оберіть ознаки первинного обстеження пораненого, за якими його
можна віднести до І медичної сортувальної категорії:
А. Не виконує наказів (свідомість відсутня)
Б. Частота дихання менше 10 або більше 30 за хв
В. Периферичний пульс присутній
Г. Наповнення капілярів більше 2 сек
Д. Периферичний пульс відсутній


9. Оберіть ознаки первинного обстеження пораненого, за якими його
можна віднести до ІІ медичної сортувальної категорії:
А. Можливість постраждалого виконувати прості доручення
Б. Периферичний пульс відсутній
В.Частота дихання менше 8 та не більше 30 за 1 хв
Г. Наповнення капілярів менше 2 сек
Д.Периферичний пульс присутній


10. Оберіть ознаки первинного обстеження пораненого, за якими його
можна віднести до ІІІ медичної сортувальної категорії:
А.Свідомість присутня
Б. Свідомість відсутня
В.Дихання присутнє
Г. Дихання відсутнє

Д.Кровообіг без порушення


11. Оберіть ознаки первинного обстеження пораненого, за якими його
можна віднести до ІV медичної сортувальної категорії:
А. Свідомість присутня
Б. Свідомість відсутня
В. Дихання присутнє
Г. Дихання відсутнє
Д. Пульс на магістральній артерії відсутній


12. Укажіть способи, які можна використовувати під час переміщення
пораненого з зони обстрілу:
А. Індивідуальне переміщення
Б. Витягання
В. Виніс
Г. Використання імпровізованих нош (засобів)
Д. Використання літаків


13. Укажіть способи індивідуального пересування поранених з зони
обстрілу:
А. Переповзання по-пластунськи
Б. Переповзання навколішках
В. Перебігання
Г. Ходьба/біг
Д. Виніс на волокушах


14. Укажіть способи евакуації поранених:
А. Евакуація «на себе»
Б. Евакуація «від себе»
В. Евакуація «на сусіда»

Г. Евакуація «за собою»
Д. Евакуація «через себе»


15. Оберіть пункти стандартної системи запиту про медичну евакуацію
хворих/поранених
А. Місцезнаходження точки забору поранених.
Б. Частота, позивний.
В. Кількість пацієнтів за терміновістю евакуації
Г. Необхідне додаткове обладнання:
Д. Кількість пацієнтів


Тестові завдання з однією правильною відповіддю
16. Укажіть, до якої сортувальної категорії відноситься група
постраждалих, що вимагає негайної медичної допомоги з перших хвилин після
надходження, для збереження життя і попередження критичних ускладнень для
здоров’я.
А. І категорія «термінові»
Б. ІІ категорія «відкладені»
В. ІІІ категорія «легкі»
Г. ІV категорія «безнадійні»


17. Укажіть, до якої сортувальної категорії відноситься група
постраждалих, що потребує медичної допомоги і можливих хірургічних
втручань, проте загальний стан дозволяє відкласти допомогу, не піддаючи
зайвому ризику життя, кінцівки або зір.
А. І категорія «термінові»
Б. ІІ категорія «відкладені»
В. ІІІ категорія «легкі»
Г. ІV категорія «безнадійні»

18. Укажіть, до якої сортувальної категорії відноситься група
постраждалих, що має відносно нескладні ушкодження: поранення м’яких
тканин, порізи, подряпини; переломи малих кісток; незначні опіки
А. І категорія «термінові»
Б. ІІ категорія «відкладені»
В. ІІІ категорія «легкі»
Г. ІV категорія «безнадійні»


19. Укажіть, до якої сортувальної категорії відноситься група
постраждалих, що має поранення, що перевантажують наявні медичні ресурси
за рахунок лікування пацієнтів, які мають значно більшу імовірність вижити.
А. І категорія «термінові»
Б. ІІ категорія «відкладені»
В.ІІІ категорія «легкі»
Г. ІV категорія «безнадійні»


20. Який алгоритм має виконувати санітарний інструктор при
проведенні сортування:
А. START
Б. КОЛЕСО
В. AVPU
Г. WART
Д. АВСД


Тестові завдання на відповідність

21. Встановіть відповідність щодо маркування медичних сортувальних  
категорій
А.
І категорія «термінові» 1. Червоний колір  
Б. ІІ категорія «відкладені» 2. Жовтий колір  

В.

 

ІІІ категорія «легкі» 3. Зелений колір  

Г.

ІV категорія «безнадійні»  4. Чорний колір

 
Тестові завдання на правильність твердження
22. Оцініть правильність твердження, щo медичне сортування – це
постійний і динамічний процес, що триває під час переміщення поранених між
етапами медичної евакуації в системі лікувально-евакуаційного забезпечення
військ.
А. Правильно
Б. Неправильно


23. Оцініть правильність твердження, що медичне сортування слід
розпочати від медичного посту роти (сектору укриття) і продовжувати на всіх
етапах медичної евакуації.
А. Правильно
Б. Неправильно


24. Оцініть правильність твердження, що медичне сортування
здійснюється в інтересах більшості постраждалих і спрямовується на надання
першочергової допомоги пораненим, які перебувають у загрозливому для життя
стані, та перспективним пораненим, які мають більше шансів повернутись до
строю.
А. Правильно
Б. Неправильно


25. Оцініть правильність твердження, що санітарний інструктор роти
(батареї) проводить медичне сортування поранених переважно на медичному
посту роти у разі одночасного надходження поранених у кількості, що
перевищує евакуаційні можливості наявного санітарного транспорту.
А. Правильно
Б. Неправильно

Comments are closed.