Тематичний план для  2 курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація  Фм 18 (5,0 д) 3,4

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з Першої долікарської допомоги з ознайомчою медичною практикою для  2 курсу

                                (назва навчальної дисципліни)

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація             Фм 18 (5,0 д) 3,4

                               (код і найменування спеціальності)                        (шифр групи)

(осінній семестр, 2019 -2020 н.р.)

 

з/п

Дата

Тема заняття

Обсяг у

годинах, вид заняття

Система оцінювання

знань, бали

min

max

ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА

Змістовий модуль 1. Перша долікарська допомога

при термінальних станах, кровотечах та ранах, опіках та відмороженнях

1

04.11.19-

Поняття про домедичну допомогу. Нормативно-правові засади надання домедичної допомоги. Алгоритм огляду постраждалого.

4

3

5

2

11.11.19-

Загальнi питання реанiматологiї. Термінальні стани та проведення реанімаційних заходів. Втоплення. Алгоритм надання першої долікарської допомоги.

4

3

5

3

18.11.19-

Кровотеча i крововтрата. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Шок. Алгоритм надання першої долікарської допомоги

4

3

5

Десмургія. Рани м’яких тканин. Алгоритм надання першої долікарської допомоги.

4

25.11.19-

Опіки та відмороження. Алгоритм надання першої долікарської допомоги. Хімічні опіки. Сонячний, тепловий удар. Електротравма. Ураження блискавкою. Алгоритм надання першої долікарської допомоги.

3

3

5

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 1

1

6

10

Всього за ЗМ 1:

18

30

Змістовий модуль 2. Перша долікарська допомога при травмах,

невідкладних станах в хірургії та терапії, раптових пологах та отруєннях

5

02.12.19-

Травма. Закритi ушкодження м’яких тканин. Пошкодження кісток і суглобів. Алгоритм надання першої долікарської допомоги

Пошкодження грудної клiтки. Алгоритм надання першої долікарської допомоги. Черепно-мозкова травма. Алгоритм надання першої долікарської допомоги.

4

6

10

6

09.12.19-

Хiрургiчна iнфекцiя. Невідкладні стани при хірургічних захворюваннях. Невідкладні стани при терапевтичних та неврологічних захворюваннях. Алгоритм надання першої долікарської допомоги.

4

3

5

7

16.12.19-

Отруєння. Укуси тварин. Раптові пологи. Алгоритм надання першої долікарської допомоги.

3

3

5

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 2

1

6

10

Всього за ЗМ 2:

18

30

8

19.12.19 (12.50-14.30)

Підсумковий модульний контроль з модуля 1: «Перша долікарська допомога»

2

24

40

9

28.10.19-

Підвищення рейтингу з модуля 1:

«Перша долікарська допомога»

Всього за вивчення модуля 1

32

60

100

Comments are closed.