Календарно-тематичний план відпрацювання практичних занять по ВП

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВІДПРАЦЮВАНЬ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з                   Військової підготовки                для      4  курсу

                                (назва навчальної дисципліни)

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація                   ТПКЗс 16  (5,0 д) 1

                               (код і найменування спеціальності)                     (шифр групи)

(осінній семестр, 2019 -2020 н.р.)

з/п

Дата

Тема заняття

Викладач

Система оцінювання

знань, бали

min

max

ЗМІСТОВИЙ модуль 1.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

1

18.09.10

 

Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого

Савохіна М.В.

2

3

2

25.09.19

 

Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога

Кашута В.Є.

2

3

Кровотечі і методи їх зупинки

3

16.10.19

Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях.

Кашута В.Є.

2

3

Домедична допомога при переломах, вивихах, розтягах

4

30.10.19

Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях

Кашута В.Є.

2

3

Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах

5

 

20.11.19

Засоби масового ураження. Домедична допомога.

Савохіна М.В.

2

3

Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація та проведення евакуації пораненого

6

20.11.19

Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога

Савохіна М.В.

2

3

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 1

 

6

12

Всього за ЗМ 1:

18

30

Змістовий модуль 2.

 «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ВІЙСЬК»

7

4.12.19

Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Кашута В.Є.

4

6

Основи цивільного захисту населення

8

 

18.12.19

 

Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Савохіна М.В.

4

7

Організація цивільного захисту лікувальних і фармацевтичних закладів

9

15.01.20

Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в умовах збройних конфліктів

Кашута В.Є.

4

7

Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 2

 

6

10

Всього за ЗМ 2:

18

30

10

 

Підсумковий модульний контроль з модуля: «Військова підготовка»

 

24

40

Всього за вивчення модуля 1

 

60

100

Відпрацювання відбуватимуться о 16.30

Comments are closed.