Тематичний план практичних занять

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з                                  Військової підготовки                                     для      1  курсу

                                (назва навчальної дисципліни)

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація           Фм 19  (3,10д)мед 1

                               (код і найменування спеціальності)             (шифр групи)

(осінній семестр, 2019 -2020 н.р.)

з/п

Дата

Тема заняття

Обсяг у

годинах, вид заняття

Система оцінювання

знань, бали

min

max

ЗМІСТОВИЙ модуль 1.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

1

13.02.2020

Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого

4

2

4

2

27.02.2020

Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога

4

2,5

4

Кровотечі і методи їх зупинки

3

12.03.2020

Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях переломах, вивихах, розтягах

4

2,5

4

4

26.03.2020

Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях

4

2,5

4

Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах

Засоби масового ураження. Домедична допомога.

5

09.04.2020

Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація та проведення евакуації пораненого

3

2,5

4

Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 1

1

6

10

Всього за ЗМ 1:

18

30

Змістовий модуль 2.

 «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ВІЙСЬК»

6

23.04.2020

Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

4

6

10

Основи цивільного захисту населення

Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Організація цивільного захисту лікувальних і фармацевтичних закладів

7

07.05.2020

Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в умовах збройних конфліктів

3

6

10

Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 2

1

6

10

Всього за ЗМ 2:

18

30

8

21.05.2020

Підсумковий модульний контроль з модуля: «Військова підготовка»

2

24

40

9

22.05.2020

Підвищення рейтингу з модуля 1: «Військова підготовка»

Всього за вивчення модуля 1

30

60

100

Comments are closed.