ХХХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»

XXXІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» була присвячена сучасним проблемам фармакотерапії захворювань легень, а саме: фармакотерапії хронічної обструктивної патології легень, бронхіальної астми, інтерстиціальних захворювань легень..

Конференція зібрала практикуючих медиків, пульмонологів, сімейних лікарів, наркологів, фармацевтів, науковців, експертів з профільних медичних та фармацевтичних закладів України та закордонних організацій.

Міждисциплінарна проблематика захворювань легень розглядалась між лікарями Харківської медичної академії післядипломної освіти, державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Курським державним медичним університетом, Таджикським державним медичним університетом ім. Абуалі ібні Сіно, НДУ «Білгородський державний університет», Lallemand Health Solutions Company, практичними лікарями-пульмонологами.

Так як дана конференція протягом багатьох років має великий успіх серед лікарів, під час конференції було застосовано режим on-line конференції, в якому брали участь міста України (Луцьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Суми, Львів, Одеса, Харківська область (Ізюм)) та зарубіжжя. Це дало можливість лікарям, науковцям та фармацевтам з різних регіонів України та зарубіжжя обговорити сучасні питання та проблеми медицини та фармації з провідними науковцями та експертами.

З метою Євроінтеграції у медичній, науковій та фармацевтичних галузях у конференції брали участь Республіка Таджикистан, Російська Федерація, Республіка Азербайджан, Польща, а також Франція, що викликала цікавість зі сторони українських колег.

Всього в режимі on-line взяли участь 187 учасників, а до початку пленарного засідання зареєструвалося 127 учасників, серед них:

 1. Черних Валентин Петрович – акад. НАН України, д.фарм.н., д.хім.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри органічної хімії, Ректор Національного фармацевтичного університету.
 2. Бакуменко Марина Григорівна – Заслужений лікар України, доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, головний лікар Харківської міської студентської лікарні.
 3. Ходош Едуард Михайлович — к.мед.н., доцент кафедри фтізіатрії та пульмунології Харківської медичної академії післядипломної освіти, міський пульмунолог, м. Харків.
 4. Березняков Ігор Геннадійович — д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, президент Української асоціації за раціональне використання антибіотиків, м. Харків.
 5. Morgane Maillard – Product Manager Lallemand Health Solutions, Toulouse France.
 6. Мустафокулова Намуна Ибрагимовна – д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Республика Таджикистан
 7. Кіреєв Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків.
 8. Ефремова Ольга Алексеевна – д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии медицинского института НИУ «Белгородский государственный университет», г. Белгород, Российская Федерация.
 9. Лінський Ігор Володимирович – д.мед.н., керівник відділу профілактики та лікування наркоманій державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків Табакокуріння.
 10. Савохіна Марина Володимирівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 11. Потейко Петро Іванович – к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків.
 12. Бабаджан Володимир Данилович –д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету, м. Харків
 13. Рябова Оксана Олександрівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків.
 14. Самура Борис Борисович – к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб №3 Запорізького державного медичного університету, завідувач відділення гематології Запорізької обласної клінічної лікарні, м. Запоріжжя
 15. Самура Борис Андрійович – д.фарм.н., заслужений діяч науки і техніки України, винахідник СРСР, академік АНТК України, професор кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків
 16. Коломиец Владислав Михайлович – д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Курского государственного медицинского университета, г.. Курск, Россия
 17. Борониев Назарали Сабоевич – преподаватель кафедры фармакогнозии и ОЭФ Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Республика Таджикистан
 18. Валиев Абдуджаббор Холикулович – к.ф.н, заведующий кафедрой фармацевтической технологии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Республика Таджикистан
 19. Козихонов Атхамджон Умарович – к.б.н., старший ассистент кафедры фармацевтической и токсикологической химии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Республика Таджикистан
 20. Керимов Юсиф Балакерим оглы – д.фарм.н., професор, заведующий кафедрой фармакогнозии Азербайджанского Медицинского Университета, г. Баку, Республика Азербайджан
 21. Hanna Wojtasik – MSc, Head of International Relations Office Medical university of Warsaw, Warsaw, Poland
 22. Брунь Лідія Володимирівна – к.б.н., доцент кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету, м. Харків
 23. Бородіна Наталія Валеріївна – к. фарм.н., доцент кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету, м. Харків,
 24. Стремоухов Олександр Олександрович – студент 4 курсу, групи 6, спеціальності «Фармація» Національного фармацевтичного університету, м.Харків
 25. Ільїна Тетяна Василівна – д.фарм.н., доцент кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету
 26. Трищук Надія Михайлівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 27. Літвінова Ольга Миколаївна – д.мед.н., професор кафедри Клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, м.Харків
 28. Гнатюк Валерія Валеріївна – к.мед.н., доцент кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 29. Цеменко Карина Володимирівна – аспірант кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 30. Верховодова Юлія Володимирівна – аспірант кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 31. Пєшкова Ольга Сергіївна – аспірант кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 32. Жаботинська Наталія Володимирівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 33. Кашута В’ячеслав Євгенович – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 34. Ковальова Алла Михайлівна – д.фарм.н., професор кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету, м. Харків
 35. Куновський Володимир Володимирович – к.мед.н., доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету Імені Данила Галицького, м. Львів
 36. Рожковський Ярослав Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри організації, економіки фармації та фармакогнозії, м. Одеса
 37. Комісаренко Микола Андрійович – аспірант кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету, м. Харків
 38. Толмачова Карина Станіславівна – магістр кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Основними напрямком конференції було обговорення раціональної та ефективної фармакотерапії, зокрема були розглянуті стандарти надання медичної допомоги при хронічній обструктивній хворобі легень у дорослих, пневмонії, лікування антибіотикоассоційованої діареї, профілактика табакокуріння, плазмаферез при бронхіальній астмі, стандарти надання медичної допомоги при туберкульозі.

Під час секційного засідання конференції були оприлюднені результати експериментальних та клінічних досліджень, аспекти вивчення та впровадження нових лікарських засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження, питання стосовно особливостей викладання медико-біологічних і клінічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

За підсумками конференції видана збірка матеріалів, загальним обсягом 528 сторінок, до якої увійшли тези та статті. Видання дає можливість лікарям та провізорам ознайомитися та застосовувати на практиці новітні досягнення сучасної фармакотерапії та впроваджувати у практику охорони здоров’я лікарські засоби, ефективність яких доведена науковими дослідженнями.

Проведення конференції «ЛІКИ-ЛЮДИНІ» є важливим етапом у програмі післядипломної освіти лікарів та провізорів з позиції ефективного і безпечного використання засад фармакотерапії з акцентом на взаємозамінності лікарських засобів в умовах поєднаної патології та у пацієнтів різних вікових груп.

Конференція сприяла співпраці та впровадженню у практичну медицину результатів дослідів та експериментів не лише українських, але й зарубіжних вчених, а також найбільш вдалому та обґрунтованому застосуванню лікарських препаратів вітчизняних виробників у рамках реалізації національної програми імпортозаміщення та реімбурсації.

Участь академіків НАН і АМН, провідних фахівців різних ланок охорони здоров’я України, зарубіжних вчених та лікарів різних спеціальностей ще раз говорить про високопрофесійний рівень конференції «ЛІКИ-ЛЮДИНІ».

загрузкаЛiки-людинi_2016_Матерiали_конференцiї

загрузкаПрограмма конференції

XXXІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» 08.04.2016