І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»

І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» була присвячена сучасним проблемам фармакотерапії захворювань легень, а саме: фармакотерапії хронічної обструктивної патології легень, бронхіальної астми, альвеолітів, пневмонії.

Конференція зібрала практикуючих медиків, пульмонологів, сімейних лікарів, наркологів, фармацевтів, науковців, експертів з профільних медичних та фармацевтичних закладів України та закордонних організацій.

Міждисциплінарна проблематика захворювань легень розглядалась між лікарями Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного медичного університету, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Курським державним медичним університетом, ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України», Lallemand Health Solutions Company, Medinfar, практичними лікарями-пульмонологами.

Так як дана конференція протягом багатьох років має великий успіх серед лікарів, під час конференції було застосовано режим on-line конференції, в якому брали участь міста зарубіжжя та України (Луцьк, Ужгород, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Львів, Херсон, Полтава, Харківська область (м. Ізюм), Київська обл. (м. Переяслав-Хмельницький). Це дало можливість лікарям, науковцям та фармацевтам з різних регіонів України та зарубіжжя обговорити сучасні питання та проблеми медицини та фармації з провідними науковцями та експертами.

З метою Євроінтеграції у медичній, науковій та фармацевтичних галузях у конференції брали участь Російська Федерація, Республіка Азербайджан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан, Республіка Казахстан, Португалія, Франція, Естонія, Іспанія, що викликала цікавість зі сторони українських колег.

Різні міста України, такі як Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Тернопіль приймали участь у формі пленарних і секційних доповідей та у формі публікації матеріалів праць.

Всього в режимі on-line взяли участь 215 учасників, а до початку пленарного засідання зареєструвалося 123 учасника, серед них:

 1. Черних Валентин Петрович – академік НАН України, д.фарм.н., д.хім.н., професор, заслужений винахідник України,заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, Почесний громадянин м. Харкова;
 2. Бакуменко Марина Григорівна – Заслужений лікар України, доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, головний лікар Харківської міської студентської лікарні;
 3. Ходош Едуард Михайлович — к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти, міський пульмонолог, м. Харків;
 4. Потейко Петро Іванович – к.мед.н., доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків;
 5. Коломиец Владислав Михайлович – д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии Курского государственного медицинского университета, г. Курск, Россия;
 6. Лінський Ігор Володимирович – д.мед.н., керівник відділу невідкладної психіатрії і наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків;
 7. Мінко Олександр Іванович – д.мед.н., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Наркологія», керівник відділу клінічної та соціальної наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків;
 8. Кожухов Сергій Миколайович – лікар-кардіолог, д.мед.н, керівник відділу клінічної фармакології ДУ “ННЦ” Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска” Національної академії медичних наук України, м. Київ;
 9. Яковлєва Лариса Василівна – д.фарм.н., професор, завідуюча кафедрою фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м.Харків;
 10. Кіреєв Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків;
 11. Савохіна Марина Володимирівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків;
 12. Morgane Maillard – Product Manager Lallemand Health Solutions, Toulouse, France;
 13. Клименко Вікторія Анатоліївна – д.мед.н., зав.кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського національного медичного університету, м. Харків;
 14. Бабаджан Володимир Данилович –д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету, м. Харків;
 15. Mario Gomes Marques – Director Medico Medinfar, Lisbon, Portugal;
 16. Marta Galvao – Gestora BD & Area lntemacional Medinfar, Lisabon, Portugal.

Основними напрямком конференції було обговорення раціональної та ефективної фармакотерапії, зокрема були розглянуті стандарти надання медичної допомоги при хронічній обструктивній хворобі легень у дорослих, пневмонії, альвеолітах, лікування антибіотикоассоційованої діареї, профілактика табакокуріння, плазмаферез при бронхообструктивних захворюваннях.

Під час секційних засідань конференції були оприлюднені результати експериментальних та клінічних досліджень, аспекти вивчення та впровадження нових лікарських засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження, питання стосовно особливостей викладання медико-біологічних і клінічних дисциплін у вищих навчальних закладах, розробка складу та технології лікарських засобів на основі субстанцій природного та синтетичного походження, пошук та впровадження нових допоміжних речовин для розробки лікарських препаратів, фармакоекономічний аналіз фармакотерапії різний захворювань.

За підсумками конференції видана збірка матеріалів у двох томах, загальною кількістю 736 сторінок: т.1 – загальним обсягом 344 сторінки, до якого увійшли статті та т.2 – загальним обсягом 392 сторінки, до якого увійшли тези. Видання дає можливість лікарям та провізорам ознайомитися та застосовувати на практиці новітні досягнення сучасної фармакотерапії та впроваджувати у практику охорони здоров’я лікарські засоби, ефективність яких доведена науковими дослідженнями.

Проведення конференції «ЛІКИ-ЛЮДИНІ» є важливим етапом у програмі післядипломної освіти лікарів та провізорів з позиції ефективного і безпечного використання засад фармакотерапії з акцентом на взаємозамінності лікарських засобів в умовах поєднаної патології та у пацієнтів різних вікових груп.

Конференція сприяла співпраці та впровадженню у практичну медицину результатів дослідів та експериментів не лише українських, але й зарубіжних вчених, а також найбільш вдалому та обґрунтованому застосуванню лікарських препаратів вітчизняних виробників у рамках реалізації національної програми імпортозаміщення та реімбурсації.

Участь академіків НАН і АМН, провідних фахівців різних ланок охорони здоров’я України, зарубіжних вчених та лікарів різних спеціальностей ще раз говорить про високопрофесійний рівень конференції «ЛІКИ-ЛЮДИНІ».

Ліки-людині_2017_Ч.1

Ліки-людині_2017_Ч.2

Програма конференции

І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 30-31 березня 2017р.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA