Фактори та механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики