Науково-практичні заходи

Кафедрою щорічно проводяться загальноукраїнські науково-практичні конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» за участю фахівців з інших країн. На конференціях обговорюються питання діагностики, клініки, фармакотерапії захворювань людини, результати клінічної апробації нових лікарських препаратів, методи проведення цілеспрямованого синтезу і фармакологічного скринінгу нових синтетичних і виділених з лікарських рослин органічних речовин з метою створення на їх основі нових лікарських засобів.

Також кафедрою проводяться науково-практичні конференції для лікарів ХМСЛ, де розглядаються сучасні аспекти фармакотерапії захворювань.

На кафедрі працює студентське наукове товариство. Під керівництвом викладачів кафедри студентське наукове товариство проводить ініціативну роботу з дослідження особливостей фармакотерапії різних захворювань. Відповідальний за роботу СНТ – кандидат медичних наук, доцент кафедри фармакотерапії Трищук Н.М.

Науково-практичні заходи 2019-2020 н.р.