Педагогічний склад

Зав. кафедрою:

Професори:

заслужений діяч науки і техніки України, винахідник СРСР, академік АНТК України, проф. кафедри фармакотерапії,

д.фарм.н. Самура Б.А.

Доценти:

Асистенти:

Лаборанти: