Тематичний план для студентів 3 курсу спеціальності “Фармація”  5,0 р. н. для груп 1-16

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з                   Військової підготовки                для      3  курсу

                                (назва навчальної дисципліни)

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація                   Фм 17  (5,0д) 1-6

                               (код і найменування спеціальності)                       (шифр групи)

(осінній семестр, 2019 -2020 н.р.)

 

з/п

Дата

Тема заняття

Обсяг у

годинах, вид заняття

Система оцінювання

знань, бали

min

max

ЗМІСТОВИЙ модуль 1.

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

1

02.09.19-13.02.19

Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого

4

2

3

2

16.09.19-27.09.19

Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога

4

2

3

Кровотечі і методи їх зупинки

3

30.09.19-11.10.19

Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях переломах, вивихах, розтягах

4

2

3

4

15.10.19-25.10.19

Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях

4

2

3

Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах

Засоби масового ураження. Домедична допомога.

5

28.10.19-08.11.19

Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація та проведення евакуації пораненого

3

2

3

Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 1

1

6

12

Всього за ЗМ 1:

18

30

Змістовий модуль 2.

 «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ВІЙСЬК»

6

11.11.19-22.11.19

Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

4

4

6

Основи цивільного захисту населення

7

25.11.19-06.12.19

Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

4

4

6

Організація цивільного захисту лікувальних і фармацевтичних закладів

 

8

09.12.19-20.12.19

Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в умовах збройних конфліктів

3

4

6

Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ

Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 2

1

6

12

Всього за ЗМ 2:

18

30

7

08.01.20-17.01.20

Підсумковий модульний контроль з модуля: «Військова підготовка»

4

24

40

8

 

Підвищення рейтингу з модуля 1:

«Військова підготовка»

Всього за вивчення модуля 1

36

60

100