Тематичний план практичних занять для студентів 3 курсу спеціальності “Клінічна фармація” 5 р. н. для груп 1-2

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з        Військової підготовки       для      3  курсу

     (назва навчальної дисципліни)

спеціальності 226 Фармація             КФм 16  (5,0д) 1-2

                               (код і найменування спеціальності)         (шифр групи)

(весняний семестр, 2018 -2019 н.р.)

з/п

Дата

Тема заняття

Обсяг у

годинах, вид заняття

Система оцінювання

знань, бали

min

max

модуль 1. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

1

 

01.02.19

Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого

4

6

 

10

 

Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога

2

15.02.19

Кровотечі і методи їх зупинки

4

6

10

Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях

3

01.03.19

Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях

 

4

6

10

Домедична допомога при переломах, вивихах, розтягах

4

15.03.19

Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах

4

18

30

Засоби масового ураження. Домедична допомога.

Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація та проведення евакуації пораненого

Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога

5

29.03.19

Підсумковий модульний контроль з модуля 1: «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях»

4

24

40

6

01.04.19-05.04.19

Підвищення рейтингу з модуля 1:

«Домедична допомога в екстремальних ситуаціях»

Всього за вивчення модуля 1

20

60

100