проф. Самура Б.А.

САМУРА Борис Андрійович (23.07.1939, м.Пологи Запорізької обл.) доктор фармацевтичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, винахідник СРСР, академік АНТК України, професор кафедри фармакотерапії НФаУ.

cfvehfЗакінчив. Запорізький державний медичний інститут (1968 р., спеціальність: «Фармація», кваліфікація: провізор) з відзнакою.

Працював: асистент кафедри фармакології Запорізького державного медичного інституту (1968–1985), заступник декана по роботі з іноземними студентами (1977–1979), професор кафедри фармакотерапії ХФІ (1986), завідувач кафедри фізіології й медицини Запорізького державного медичного університету (1987), декан біологічного факультету Запорізького державного медичного університету (1988 – 1991), завідувач кафедри фармакотерапії НФаУ (1991-2004; 2008-2010), з 2011 року – професор цієї ж кафедри.

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін: «Фармакотерапія», «Перша долікарська допомога», «Загальна фармакокінетика». Співавтор 10 підручників, 35 навчальних посібників, 42 методичних рекомендацій, Справочника новых лекарственных средств (1993); Фармакокінетика: Підручник (1996), Фармакотерапія: Підручник в 2-х томах (2000), Перша долікарська допомога: Підручник (2004), A university course in pharmacokinetics. (2005), Фармакотерапія: Підручник (2007), Фармакотерапия : учебник для студ. высших учебных заведений (2008), Загальна фармакокінетика (2009), Фармакотерапія (у двох книгах) (2012). Брав участь у складанні навчальних програм, навчально-методичних матеріалів, положень, проведенні конференцій, упровадженні нових методів педагогічної майстерності тощо.

Науково-дослідна робота. Напрями наукових досліджень: фармакологічна активність нових БАР рослинного та синтетичного походження. Захистив докторську дисертацію на тему «Синтез и фармакологічна активність заміщених і анельованих похідних ксантину»(1984). Під керівництвом Б.А.Самури захищені 91 кандидатська та 24 докторських дисертації. Автор і співавтор 648 наукових праць, 15 патентів, 248 авторських свідоцтв, 32 раціоналізаторських пропозицій.

Нагороди, почесні звання. За бездоганну роботу у вузах України Самура Б.А. має ряд подяк у вузах, нагороджений знаком «Переможець соціалістичного змагання» (1973, 1976), знаком «Винахідник СРСР» (1977), медаллю «70 років Збройних Сил СРСР» (1988), почесною грамотою начальника Управління охорони здоров’я Харківської обласної держадміністрації (1996, 2003), почесною грамотою МОЗ (1999), дипломом Харківської держадміністрації в номінації „Науковець” як переможець конкурсу„Вища школа Харківщини – кращі імена” (2002), заслужений професор НФаУ (2009), дипломом переможця обласного конкурсу «Панацея» у номінації «Освіта» (2009), Почесною грамотою НФаУ з нагоди 70-річчя (2009), Почесною грамотою НФаУ з нагоди Дня фармацевтичного працівника (2009). У грудні 1998 р. на виставці-ярмарку науково-педагогічних ідей „Освіта Харківщині” підручник «Фармакокинетика» був нагороджений дипломом. У травні 2002 р. на Обласному форумі „Освіта, наука, виробництво – шляхи інтеграції” и виставці „Наука Харківщини – 2002” підручник «Фармакотерапія» (у 2-х томах) нагороджений дипломом III ступеню. У квітні 2008 року на конкурсі-виставці навчальних видань НФаУ у рамках конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації» у номінації «Медико-біологічний блок дисциплін» підручник «Фармакотерапия» (друге видання) був нагороджений дипломом III ступеню.

Громадська діяльність. Був членом спеціалізованих рад при ВНІІХТЛС і Харківському фармацевтичному інституті із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 15.00.02. «Фармацевтична хімія і фармакогнозія» та 15.00.01 «Технологія ліків і організація фармацевтичної справи»