Кафедра

Кафедра фармакотерапії є першою клінічною кафедрою в системі вищої фармацевтичної освіти СРСР, вона була заснована 1 лютого 1985 року у Харківському державному фармацевтичному інституті.

Головним завданням курсу фармакотерапії є засвоєння майбутніми провізорами принципів медикаментозної фармакотерапії окремих нозологічних груп захворювань, лікарської корекції порушень функцій організму раціональним, ефективним та безпечним використанням лікарських засобів у практиці охорони здоров’я. 

З 1 вересня 2011 року і до сьогодні завідуючим кафедри фармакотерапії є доктор медичних наук Кіреєв І.В.

Сьогодні на кафедрі працюють доктор медичних наук, 5 кандидатів медичних наук, 3 асистенти та 4 лаборанти.