Міжнародне співробітництво

Співробітництво із зарубіжними вузами та участь у міжнародних конференціях, симпозіумах дає можливість ознайомитися з досвідом у сфері освіти і науки, підвищити якість викладання та наукових досліджень. Тому кафедра фармакотерапії приділяє особливу увагу налагодженню міжнародних зв’язків. З метою вивчення та обміну досвідом викладання дисциплін в інших країнах світу, а також з метою налагодження міжнародних зв’язків професор І.В. Кіреєв перебував з візитом у медичних ВНЗ та виступав з доповідями на науково-практичних конференціях у країнах Європи (Хорватія, Бельгія, Нідерланди, Польща, Франція), СНД (Казахстан, Азербайджан, Грузія, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія), США (Чикаго) та Азії (Монголія); були підписані договори про співробітництво з Киргизькою державною медичною академією імені І.К. Ахунбаєва, Тбіліським державним медичним університетом, Варшавським медичним університетом, медичним університетом Улан-Батора.