Ознайомча медична практика

2016-2017

2017-2018


Основними цілями проходження практики є:

1. Ознайомитися з роботою і структурною організацією лікувально-профілактичної установи.

2. Закріпити і поглибити теоретичні знання та оволодіти практичними навичками догляду за хворими.

3. Навчитися оцінювати і контролювати життєво важливі функції організму людини (АТ, ЧДР, ЧСС та ін.).

4. Ознайомитися з технікою виконання різних маніпуляцій (різні види ін’єкцій, постановка клізм, банок, гірчичників, промивання шлунка, накладання бинтових пов’язок та ін.).

Під час вивчення дисципліни студенти ознайомлюються зі структурою та роботою лікувального закладу та його структурних підрозділів, з правилами догляду за хворими на різні захворювання, з технікою виконання лікувальних процедур та маніпуляцій, з набором ліків для надання першої допомоги при невідкладних станах та отримує практичні навички зі здійснювання догляду за тяжкохворими, накладання різних видів бинтових пов’язок, асептичної пов’язки, оцінювання функціонального стану пацієнта (вимірювати АТ, ЧСС, ЧДР та ін.)