Фармакотерапія з фармакокінетикою

Лекції

Контрольні завдання для самопідготовки до аудиторної контрольної роботи для студентів спеціальності “Фармація” 

Матеріали для підготовки до аудиторної контрольної роботи

Тести з дисципліни для студентів спеціальності “Фармація” 

Тематичні плани занять для студентів спеціальності “Фармація”

Форми контролю та критерії оцінювання