Денна форма навчання

Розклад on-line лекцій на платформі ZOOM

Військова підготовка

Догляд за хворими

Загальна фармакокінетика

Маніпуляційна техніка

Навчально-ознайомча медична практика

Перша долікарська допомога

Фактори та механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики

Фармакотерапія

Фармакотерапія з фармакокінетикою

Екстремальна медицина

Військово – медична підготовка та медицина надзвичайних станів.