Фармакотерапія з фармакокінетикою

 Календарно-тематичний план відпрацювань практичних занять з Фармакотерапії з фармакокінетикою для студентів 4 курсу спеціальності “226 «Фармація, промислова фармація»   КФс16(5,0)

Календарно-тематичний план лекції з Фармакотерапії з фармакокінетикою для студентів 4 курсу спеціальності “226 «Фармація, промислова фармація»   КФс16(5,0)

Календарно-тематичний план практичних занять з Фармакотерапії з фармакокінетикою для студентів 4 курсу спеціальності “226 «Фармація, промислова фармація»   КФс16(5,0)

 

Матеріали для підготовки до практичних занять