Маніпуляційна техніка

Лекції

Тести з дисципліни

Перелік теоретичних питань для підготовки до контролю змістового модулю № 2

Перелік практичних навичок  для підготовки до контроля змістового модулю №2

_______________________________________________________________

Тематичний план лекцій

Тематичний план практичних занять ТПКЗс 18 (5,0 д) 3,4

Тематичний план практичних занять ТПКЗс 18 (5,0 д) 1,2,5

 

 

 

Тематичний план відпрацювання практичних занять