ХХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»

XXXІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» була присвячена сучасним проблемам фармакотерапії захворювань легень, а саме: фармакотерапії ХОЗЛ у дорослих, гранулематозу Вагнера, бронхіальної астми у дітей, алергічного риніту, табакокуріння.

Конференція зібрала практикуючих медиків, пульмонологів, сімейних лікарів, наркологів, фармацевтів, науковців, експертів з профільних медичних та фармацевтичних закладів України та закордонних організацій.

Міждисциплінарна проблематика захворювань легень розглядалась між лікарями Харківської медичної академії післядипломної освіти, державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Курським державним медичним університетом, практичними лікарями-пульмонологами. А у частині, що була присвячена захворюванням легень у педіатрії, взяли участь професори Національного медичного університету, ХМАПО та Національного фармацевтичного університету.

Так як дана конференція протягом багатьох років має великий успіх серед лікарів, під час конференції було застосовано режим on-line конференції, в якому брали участь міста України (Львів, Полтава, Суми, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Одеса, Харківська область (Ізюм, Липова Роща)) та зарубіжжя. Це дало можливість лікарям, науковцям та фармацевтам з різних регіонів України та зарубіжжя обговорити сучасні питання та проблеми медицини та фармації з провідними науковцями та експертами.

З метою Євроінтеграції у медичній, науковій та фармацевтичних галузях у конференції брали участь Іспанія, Португалія, Канада, що викликала цікавість зі сторони українських колег.

Всього в режимі on-line взяли участь 164 учасників, а до початку пленарного засідання зареєструвалося 215 учасників, серед них:

1. Черних Валентин Петрович – член-кор. НАН України, д.фарм.н., д.хім.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедрою органічної хімії, Ректор Національного фармацевтичного університету, м. Харків.

2. Бакуменко Марина Григорівна – Заслужений лікар України, доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, головний лікар Харківської міської студентської лікарні, м. Харків.

3. Гриценко Іван Семенович – Заслужений працівник освіти України, перший проректор Національного фармацевтичного університету, д.хім.н., професор, завідувач кафедри медичної хімії, м. Харків.

4. Коваленко Сергій Миколайович – проректор з наукової роботи Національного фармацевтичного університету, д.хім.н., професор, завідувач кафедри управління якістю, м. Харків.

5. Потейко Петро Іванович – к.мед.н., професор, завідувач кафедри фтізіатрії та пульмунології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

6. Ходош Едуард Михайлович — к.мед.н., доцент кафедри фтізіатрії та пульмунології Харківської медичної академії післядипломної освіти, міський пульмунолог, м. Харків

7. Лінський Ігор Володимирович – д.мед.н., керівники відділу профілактики та лікування наркоманій державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків

8. Клименко Вікторія Анатоліївна – д.мед.н., зав.кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського національного медичного університету, м. Харків

9. Адарюкова Людмила Михайлівна – Головний дитячий алерголог Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, КЗОЗ ОДКЛ №1.

10. Цодікова Ольга Анатоліївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри поліклінічної педіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

11. Кіреєв Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків

12. Tomas Olleros – президент фармацевтичної групи GrupoFarmasierra, м. Мадрид, Іспанія

13. Прохоров Євген Вікторович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, м. Донецьк

14. Бабаджан Володимир Данилович –д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету, м. Харків

15. Коломієць Владислав Михайлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтізіопульмонології Курського державного медичного університету, м. Курськ, Росія

16. Трищук Надія Михайлівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків

17. Самура Борис Андрійович – д.мед.н., професор кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків

18. Андрющенко Віктор Петрович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів

19. Куновський Володимир Володимирович – к. мед. наук, доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів

20. Жаботинська Наталія Володимирівна – к.мед.н., доц. кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків

21. Лебідь Людмила Володимирівна –к.мед.н., доцент кафедри фтізіатрії та пульмунології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

22. Бречка Наталья Михайловна – старший научный сотрудник лаборатории фармакологии ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины », м. Харьков

23. Mario Gomes Marques – Medical Director Medinfar, Лісабон, Португалія

24. Christian Pemeja – Institut Rosell Lallemand, Монреаль, Канада 25. Корнієнко Валентина Іванівна – к.фарм.н, доцент, завідувач кафедри фармакології та токсикології Харківської зооветеринарної академії, м. Харків

26. Шейхалі Алі Марсель – аспірант кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету, м.Харків

27. Чікіткіна Ольга Михайлівна – аспірант кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету, м.Харків

28. Верховодова Юлія Володимирівна – лікарн-інтерн Харківської міської студентської лікарні, м. Харків

Основними напрямком конференції було обговорення раціональної та ефективної фармакотерапії, зокрема були розглянуті стандарти надання медичної допомоги при хронічній обструктивній хворобі легень у дорослих, використання нових лікарських форм у дорослих з коморбідними станами, профілактика та лікування антибіотикоассоційованої діареї, профілактика табакокуріння, стандарти надання медичної допомоги при бронхіальній астмі у дітей та алергічному риниті у різних вікових групах.

Під час секційного засідання конференції були оприлюднені результати експериментальних та клінічних досліджень, аспекти вивчення та впровадження нових лікарських засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження, питання стосовно особливостей викладання медико-біологічних і клінічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

За підсумками конференції видана збірка матеріалів, загальним обсягом 336 сторінок, до якої увійшли тези та статті. Видання дає можливість лікарям та провізорам ознайомитися та застосовувати на практиці новітні досягнення сучасної фармакотерапії та впроваджувати у практику охорони здоров’я лікарські засоби, ефективність яких доведена науковими дослідженнями.

Проведення конференції «ЛІКИ-ЛЮДИНІ» є важливим етапом у програмі післядипломної освіти лікарів та провізорів з позиції ефективного і безпечного використання засад фармакотерапії з акцентом на взаємозамінності лікарських засобів в умовах поєднаної патології та у пацієнтів різних вікових груп.

Конференція сприяла співпраці та впровадженню у практичну медицину результатів дослідів та експериментів не лише українських, але й зарубіжних вчених, а також найбільш вдалому та обґрунтованому застосуванню лікарських препаратів вітчизняних виробників у рамках реалізації національної програми імпортозаміщення та реімбурсації.

Участь академіків НАН і АМН, провідних фахівців різних ланок охорони здоров’я України, зарубіжних вчених та лікарів різних спеціальностей ще раз говорить про високопрофесійний рівень конференції «ЛІКИ-ЛЮДИНІ».

загрузкаПрограма конференції

загрузкаЗбірник праць “ЛІКИ – ЛЮДИНІ”_2014

          

Конференція "Ліки-людині" 22.05.2014