ХХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»

XXXІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» була присвячена сучасним проблемам фармакотерапії захворювань легень, а саме: фармакотерапії ХОЗЛ у дорослих, табакокуріння, бронхіальної астми.

Конференція зібрала практикуючих медиків, пульмонологів, сімейних лікарів, наркологів, фармацевтів, науковців, експертів з профільних медичних та фармацевтичних закладів України та закордонних організацій.

Міждисциплінарна проблематика захворювань легень розглядалась між лікарями Харківської медичної академії післядипломної освіти, державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Курським державним медичним університетом, практичними лікарями-пульмонологами.

Так як дана конференція протягом багатьох років має великий успіх серед лікарів, під час конференції було застосовано режим on-line конференції, в якому брали участь міста України (Суми, Кременчуг, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Львів, Харківська область (Балаклея, Барвенково, Близнюки, Богодухів, Борова, Валки, Великий Бурлук, Вовчанськ, Змійов, Ізюм, Красноград, Липова Роща, Люботин)) та зарубіжжя. Це дало можливість лікарям, науковцям та фармацевтам з різних регіонів України та зарубіжжя обговорити сучасні питання та проблеми медицини та фармації з провідними науковцями та експертами.

З метою Євроінтеграції у медичній, науковій та фармацевтичних галузях у конференції брали участь Іспанія, Португалія, а також Франція, що викликала цікавість зі сторони українських колег.

Всього в режимі on-line взяли участь 187 учасників, а до початку пленарного засідання зареєструвалося 138 учасників, серед них:

 1. Черних Валентин Петрович – акад. НАН України, д.фарм.н., д.хім.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри органічної хімії, Ректор Національного фармацевтичного університету. Привітання учасників конференції.
 2. Бакуменко Марина Григорівна – Заслужений лікар України, доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, головний лікар Харківської міської студентської лікарні.
 3. Кадук Юрій Григорович – к.мед.н., завідувач відділення функціональної діагностики Харківської міської студентської лікарні, м. Харків.
 4. Потейко Петро Іванович – к.мед.н., професор, завідувач кафедри фтізіатрії та пульмунології Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків.
 5. Ходош Едуард Михайлович — к.мед.н., доцент кафедри фтізіатрії та пульмунології Харківської медичної академії післядипломної освіти, міський пульмунолог, м. Харків.
 6. Лінський Ігор Володимирович – д.мед.н., керівники відділу профілактики та лікування наркоманій державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків. Табакокуріння.
 7. Рябова Оксана Олександрівна – к.мед.н., доцент, кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків.
 8. Кіреєв Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків.
 9. Коломієць Владислав Михайлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтізіопульмонології Курського державного медичного університету, м. Курськ, Росія
 10. Маль Галина Сергіївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології Курського державного медичного університету, м. Курськ, Росія.
 11. Бречка Наталья Михайлівна – старший науковий співробітник лабораторії фармакології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м.Харків.
 12. Мінухін Андрій Сергійович – асистент кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету, м. Харків.
 13. Рачіна Наталія Володимирівна – асистент кафедри фтізіопульмонології Курського державного медичного університету, м. Курськ, Росія.
 14. Трищук Надія Михайлівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 15. Савохіна Марина Володимирівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 16. Mario Gomes Marques – Medical Director Medinfar, Lisabon, Portugal.
 17. Жаботинська Наталія Володимирівна – к.мед.н., доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 18. Цеменко Карина Володимирівна – аспірант кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 19. Верховодова Юлія Володимирівна – аспірант кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 20. Бабаджан Володимир Данилович –д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету, м. Харків.
 21. Мига Михайло Мирославович – студент 5 курсу, групи 6, спеціальності «Фармація» Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 22. Tomas Olleros – GrupoFarmasierra, S.L., Madrid, Spain.
 23. Стремоухов Олександр Олександрович – студент 3 курсу, групи 11, спеціальності «Фармація» Національного фармацевтичного університету, м.Харків.
 24. Morgane Maillard – Product Manager Lallemand Health Solutions, Toulouse France.
 25. Романенко Євген Анатолійович – аспірант кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету, м.Харків.

Основними напрямком конференції було обговорення раціональної та ефективної фармакотерапії, зокрема були розглянуті стандарти надання медичної допомоги при хронічній обструктивній хворобі легень у дорослих, лікування антибіотикоассоційованої діареї, профілактика табакокуріння, плазмаферез при бронхіальній астмі, стандарти надання медичної допомоги при туберкульозі.

Під час секційного засідання конференції були оприлюднені результати експериментальних та клінічних досліджень, аспекти вивчення та впровадження нових лікарських засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження, питання стосовно особливостей викладання медико-біологічних і клінічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

За підсумками конференції видана збірка матеріалів, загальним обсягом 392 сторінки, до якої увійшли тези та статті. Видання дає можливість лікарям та провізорам ознайомитися та застосовувати на практиці новітні досягнення сучасної фармакотерапії та впроваджувати у практику охорони здоров’я лікарські засоби, ефективність яких доведена науковими дослідженнями.

Проведення конференції «ЛІКИ-ЛЮДИНІ» є важливим етапом у програмі післядипломної освіти лікарів та провізорів з позиції ефективного і безпечного використання засад фармакотерапії з акцентом на взаємозамінності лікарських засобів в умовах поєднаної патології та у пацієнтів різних вікових груп.

Конференція сприяла співпраці та впровадженню у практичну медицину результатів дослідів та експериментів не лише українських, але й зарубіжних вчених, а також найбільш вдалому та обґрунтованому застосуванню лікарських препаратів вітчизняних виробників у рамках реалізації національної програми імпортозаміщення та реімбурсації.

Участь академіків НАН і АМН, провідних фахівців різних ланок охорони здоров’я України, зарубіжних вчених та лікарів різних спеціальностей ще раз говорить про високопрофесійний рівень конференції «ЛІКИ-ЛЮДИНІ».

загрузкаПрограма конференціїЛiки – людинi

загрузкаМатерiали конференцiї_2015 

Конференція "Ліки-людині" 21.05.2015